Historia miasta, zabytki, ludzie

Początki Tarnobrzega sięgają 1567 roku, kiedy to Tarnowscy rozpoczęli starania o założenie „Nowego Tarnowa” czy też „Tarnodworu”, W dokumencie sporządzonym 28 maja 1593 roku król Zygmunt III Waza zezwolił kasztelanowi sandomierskiemu, Stanisławowi Tarnowskiemu, na założenie nowego miasta na gruntach dóbr dziedzicznych. Ponieważ żadna z wcześniejszych nazw nie przyjęła się – ostatecznie miasto nazwano Tarnobrzegiem.

Tarnobrzeg to ośrodek miejski, którego rozwój w latach 50 i 60 XX wieku miał związek z powstaniem przemysłu siarkowego. Tarnobrzeg swym zasięgiem objął historycznie odrębne jednostki takie jak Dzików, Machów, Wielowieś, Miechocin, Sielec, Podłęże, Sobów i Mokrzyszów.

Do najważniejszych zabytków Tarnobrzega należy Zamek Tarnowskich w Dzikowie, którego początki sięgają XV w. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Drugim istotnym zabytkiem jest Spichlerz Dworski z XIX wieku. Mieści się w nim jedyne w Europie, muzeum przemysłu siarkowego. Prezentuje historię przemysłu siarkowego w Polsce.

Zabytki sakralne reprezentują: barokowy kościół OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej (obok rynku – Placu Bartosza Głowackiego), gotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny na osiedlu Miechocin, oraz dawna Synagoga – obecnie Biblioteka Miejska. Jako ciekawostkę turystyczną można uznać tzw. „betonowe kręgi w Lesie Zwierzyniec”. Jest to pozostałość po inwestycji COP dla potrzeb obronności kraju, jaką była Wytwórnia i Baza Magazynowa Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Do najbardziej znanych i zasłużonych ludzi związanych z Tarnobrzegiem należą:
rodzina Tarnowskich, założyciele miasta i fundatorzy najważniejszych obiektów w mieście, a w szczególności hr. Zofia Róża Tarnowska (1879-1933) i hr. Zdzisław Jan Tarnowski (1862-1937), prof. Stanisław Pawłowski – geolog, odkrywca złóż siarki (1910-1992) oraz Jan Słomka – wójt gminy Dzików, zasłużony działacz społeczny i gospodarczy, autor „Pamiętników włościanina” żyjący w latach 1842-1932.


Pozostałe artykuły w dziale:

Historia Zakładów, technologie wydobycia, ludzie

Barbary, barbórki, tradycje i zwyczaje górnicze, mundur symbolika, ciekawostki i anegdoty

Geografia, Nizina Nadwiślańska, Wisła

Geologia, siarka

Przyroda, Natura 2000, pomniki przyrody

Rozwój przestrzenny miasta