Ścieżka „Siarkowa”

Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” prowadzi przez miejsca związane z rozwojem miasta i przemysłu siarkowego nie omijając najważniejszych zabytków związanych z historią miasta Tarnobrzega. Dzieli się na trzy trasy wyznakowane w terenie znakami o odpowiednim kolorze.


  Trasa „żółta” „Miejska” – została wytyczona w formie 8,9 km pętli w centrum miasta. Za punkt startowy przyjęto tablicę informacyjną o ścieżce, ustawioną przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul Kościuszki 32.

  Trasa „czerwona” „Mokrzyszowska” o długości 3,4 km, prowadzi spod pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego, znajdującego się przytulicy Sienkiewicza 55 (obok banku PKO BP) do Osiedla Mokrzyszów, gdzie znajduje się pamiątkowy kamień w miejscu odkrycia polskich złóż siarki rodzimej.

  Trasa „zielona” „Machowska” zaczyna się przy ul. Wisłostrada, na wysokości wejścia na cmentarz parafialny w Miechocinie i ma długość do granic miasta ok. 8,6 km plus ok. 2,4 km ścieżką bez znaków po terenie zwałki w Dąbrowicy (gmina Baranów Sandomierski) do radaru Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ulokowanego w najwyższym punkcie zwałki.


Mapa z zaznaczoną ścieżką do pobrania – mapa