10. Kapliczka św. Barbary

 Kapliczka św. Barbary przy ul. Mickiewicza – przed Dyrekcją Szpitala

Na ulicy Mickiewicza przed budynkiem szpitala znajduje się kapliczka św. Barbary pochodząca z przełomu XVIII a XIX wieku. Historia powstania kapliczki jest nieznana, nie zachowały się źródła informujące o czasie jej powstania. Fundatorami najprawdopodobniej są flisacy. Początkowo kapliczka stała na drodze wiodącej do miasta, na początku XX wieku została przeniesiona w obecne miejsce. Zgodnie z aktem erekcyjnym znajdującym się w archiwum klasztoru O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu, została wybudowana w ok. 1831 roku (lub wcześniej). Przez lata opiekę nad kapliczką sprawowały Siostry Służebniczki NMP. Z ich inicjatywy około 1889 roku dokonano wymiany gontowego pokrycia na blachę. Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 17 maja 1960 roku figurę wraz z kapliczką wpisano na listę zabytków. Początkowo była to kapliczka drewniana, konstrukcji ciesielskiej, ludowej. Dach kryty gontem, z poziomym podbiciem z desek. Wsparty na czterech słupach bocznych z frezowanymi krawędziami w dolnej części połączone płotkiem. Figura św. Barbary drewniana – rzeźba cechowa. Władze komunistyczne w latach 1965-1966, w związku z uroczystościami związanymi z oddaniem do użytku nowego skrzydła szpitala, zlikwidowały kapliczkę, a figurę świętej Barbary zdemontowano i wywieziono. Elementy kapliczki zostały złożone w drewnianym, nieczynnym kościółku w Świlczy koło Rzeszowa, a figura trafiła do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Wkrótce potem kościółek w Świlczy spłonął, a wraz z nim zmagazynowana tam kapliczka. O powrót figury się w 1980 roku upomniał się NSZZ „Solidarność” działający w szpitalu oraz ojcowie dominikanie. Po około 20 latach odnaleziono figurę w magazynach muzeum wojewódzkiego w Rzeszowie. 7 czerwca 1981 roku święta Barbara wróciła na swoje miejsce. Od momentu przybycia górników do miasta św. Barbara została patronką górników, którzy corocznie w okolicach „Barbórki”, przed figurką składają wiązanki kwiatów.

Idziemy dalej wzdłuż ogrodzenia szpitala aż do ronda Siarkowca, przechodzimy prosto i za pasami skręcamy w lewo w ulicę Szpitalną. Mijamy przystanek MKS, po lewej główne wejście do szpitala a dalej S.O.R. My skręcamy w prawo w ulicę Borek i po 150 m stajemy przed dawnym domem, w którym mieszkał profesor Stanisław Pawłowski.


 „Barbara” – zabudowa handlowa przy ul. Wyspiańskiego 1

 Dom, w którym mieszkał profesor Stanisław Pawłowski przy ul. Borek 9