5. Kapliczka Matki Bożej Kajmowskiej

 Kapliczka Matki Bożej Kajmowskiej przy ul. Królowej Jadwigi 26

Kapliczka Matki Bożej Apokaliptycznej czczona jako Matka Boska Kajmowska nazwana tak została przez mieszkańców nieistniejącej już dziś wsi Kajmów. W związku z postępującymi robotami odkrywkowymi Kopalni Siarki „Machów” i postępującym frontem robót udostępniających złoże siarki, prowadzono na szeroką skalę prace przygotowawcze, w ramach których likwidacji ulegały znajdujące się zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Mieszkańcy domostw nierzadko z całym swoim dobytkiem zostawali przesiedleni do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych lub bloków mieszkalnych m.in. na Osiedlu Serbinów. Kapliczka z Kajmowa wraz z przeniesieniem została odrestaurowana i znalazła swoje nowe miejsce w ogrodzie posesji przy ulicy Królowej Jadwigi nr 26 na Osiedlu Piastów. Pierwotnie kapliczka stała w środku wsi Kajmów, na skrzyżowaniu przy drodze Tarnobrzeg – Machów. Jest to kapliczka skrzynkowa w kształcie wydłużonego prostokąta wykona z metalowych kątowników, oszklona w wszystkich stron. Nakrywa ja czterospadowy blaszany daszek. Kapliczka umieszczona jest na murowanej postawie. W Kajmowie kapliczkę ufundowała rodzina Ziębów przed I Wojną Światową.

Dalej ulicą Królowej Jadwigi poruszamy się po łuku w prawo, mijając po drodze, odchodzące po lewej stronie ulice: Sztygarów, Gwarków należące do Osiedla Bogdanówka. Dochodzimy do ulicy Kazimierza Wielkiego i skręcamy za znakami w lewo. Po przejściu 150 m dochodzimy do ronda, które pokonujemy za znakami na wprost i idziemy dalej prosto ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego. Po 50 m mijamy przystanek MKS. Po lewej stronie rozpoczyna się zabudowa handlowa a po prawej bloki Osiedla Serbinów. Za około 400 m na łuku drogi w lewo, odchodzi ulica M.C. Skłodowskiej w kierunku stawów hodowlanych i lasu „Zwierzyniec” (pełniącego również funkcję parku miejskiego).

Idziemy dalej ulicą Kwiatkowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza (rondo im. Olgi i Andrzeja Małkowskich), mijając po lewej stronie targowisko miejskie, po prawej stację paliw i zabudowę handlową. Na rondzie skrzyżowanie ze znakami czerwonej ścieżki „Mokrzyszowskiej”. Przechodzimy rondo na wprost w ulicę 11-go Listopada. Mijamy przystanek MKS. Po prawej i po lewej stronie bloki Osiedla Siarkowiec. Po ok 400 m dochodzimy do ronda (im. Żołnierzy Górników) z ulicą Kopernika, idziemy prosto dalej ulicą 11-go Listopada do ulicy św. Barbary i na przejściu skręcamy w prawo. Po lewej ogródki działkowe, po prawej bloki mieszkalne osiedla. Po 150 m dochodzimy do widocznego po lewej stronie ulicy kościoła św. Barbary.


 Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego przy ul. Prof. Stanisława Pawłowskiego 14

 Kościół pw. św. Barbary przy ul. Św. Barbary 17