2. Pałacyk myśliwski

 Pałacyk myśliwski – dawna, tymczasowa siedziba Dyrekcji Kopalni Siarki
w Tarnobrzegu

W czasach I Rzeczypospolitej Mokrzyszów należał do dóbr królewskich, a po I rozbiorze Polski wszedł w skład dóbr rządowych Cesarstwa Austrii. Przed rokiem 1848 (dokładna data nie jest znana) dobra mokrzyszowskie zostały zakupione przez Schindlera – Niemca mieszkającego na Morawach. Pierwszy etap prac związany z budową pałacu z parkiem oraz przyległego folwarku zostały wykonane do 1853 roku. Dalsze prace budowlane i wykończeniowe prowadzone były pomiędzy 1876 a 1893 rokiem. Po Schindlerze dobrami mokrzyszowskimi zarządzała berlińska spółka Maks i Artur Fraucke. W 1905 roku spółka sprzedała Mokrzyszów za sumę 5.940.000 koron Zofii z hr. Potockich Tarnowskiej dziedziczce dóbr dzikowskich.

W 1916 r. Tarnowscy oddali pałac w Mokrzyszowie na „Zakład Wychowawczy dla sierot wojennych”. Organizacją zakładu i sprawami sierot zajmował się sędzia z Tarnobrzega Józef Chalcarz. Od 1929 r. w pałacu mieściła się Szkoła Rolnicza Męska, którą uroczyście otwierał Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki w towarzystwie Wojewody Lwowskiego. Tarnowscy byli gospodarzami Mokrzyszowa aż do zakończenia II wojny światowej, po której w wyniku zmian ustrojowych ich majątek został przejęty przez państwo. W 1948 roku pałac planowano przeznaczyć na Uniwersytet Ludowy, ale się to nie udało. Od 1951 roku w pałacu działał Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonował do 1982 r. W tym czasie od 1 lipca 1954 r. do 15 września 1955 r. w kilku pokojach pałacu swoją tymczasową siedzibę miało Biuro dyrekcji „Kopalni Siarki Tarnobrzeg – w budowie”. Od 1982 do 1987 roku w pałacu mieściło się Wojewódzkie Pogotowie Opiekuńcze w Tarnobrzegu a następnie pałac z parkiem przejął Instytut Kształcenia Nauczycieli w Tarnobrzegu. Następnie pałac jeszcze kilkukrotnie zmieniał właściciela. Aktualnie w pałacu mieści się Oddział Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Na terenie trzy hektarowego parku oprócz opisanego pałacyku myśliwskiego pełniącego funkcje dydaktyczno-konferencyjno-bankietowe, Centrum posiada bazę socjalno-noclegową „Dworek pod lipami”, kształtem przypominającą klasyczny dworek polski. Budynki otoczone są pozostałościami po historycznym założeniu parkowym z pięcioma wiekowymi pomnikami przyrody.

Kontynuując wycieczkę mijamy po lewej stronie kościół parafialny p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza i znajdującą się zaraz na następnej posesji Publiczną Szkołę Podstawową Nr 7. Następnie przechodzimy przez ul. T. Chrobaka biegnącą w lewo w głąb osiedla i obok sklepu spożywczego i okazałego dębu – pomnika przyrody schodzimy w dół w kierunku mostku na rzece Mokrzyszówce. Mijamy rzekę i po niecałych 100 m dochodzimy do celu naszej wycieczki – Pomnika Pierwszego Odwiertu.


 Pomnik prof. Stanisława Pawłowskiego przy ul. Sienkiewicza 55

 Pomnik Pierwszego Odwiertu przy ul. Sienkiewicza