3. Pomnik Pierwszego Odwiertu

 Pomnik Pierwszego Odwiertu przy ul. Sienkiewicza


Symboliczne miejsce upamiętniające odkrycie złóż siarki w powiecie tarnobrzeskim przez prof. Stanisława Pawłowskiego znajduje się na osiedlu Mokszyszów przy drodze wojewódzkiej nr 871. Pomnik odsłonięty w 1983 roku w 30-tą rocznicę odkrycia pokładów siarki został odrestaurowany w 2013 roku staraniem władz miasta oraz dyrekcji Kopalni Siarki „Machów”. O tym, że były prowadzone tutaj poszukiwania siarki przypomina tablica, na której widnieje napis: „W tym miejscu 23.09.1953 roku prof. dr Stanisław Pawłowski z Instytutu Geologicznego dokonał odkrycia złóż siarki rodzimej o przełomowym znaczeniu dla górnictwa polskiego”. Pomimo, że pierwszego odwiertu dokonano ok 100 metrów dalej, o lokalizacji pomnika zdecydowała możliwość jego wyeksponowania i promocji przy głównej drodze.

Po zapoznaniu się z opisem zamieszczonym na tablicy informacyjnej i obejrzeniu makiety szybu wiertniczego z przekrojem geologicznym z odwiertu najlepszym rozwiązaniem jest powrót tą samą trasą w kierunku miasta lub powrót do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego w okolicy wcześniej mijanej szkoły podstawowej i powrót autobusem.


  Pałacyk myśliwski – dawna tymczasowa siedziba Dyrekcji Kopalni Siarki w Tarnobrzegu