14. Zakładowy Dom Kultury „TAPIMA”

 Dawny Zakładowy Dom Kultury „TAPIMA” przy ul. 1-go Maja 8

19 marca 1961 roku oddano użytku Klub Pracowniczy, przemianowany rok później na Zakładowy Dom Kultury „TAPIMA”. Nazwa „TAPIMA” to skrót pochodzący od pierwszych liter miejscowości związanych z tworzącym się „Tarnobrzeskim Zagłębiem Siarkowym” – Tarnobrzeg, Piaseczno, Machów. Szybko stała się najważniejszą placówką kulturalną miasta. „TAPIMA” patronowała działalności kulturalnej i stowarzyszeń technicznych powstałych na bazie kadry przedsiębiorstwa KiZPS „Siarkopol”, w tym Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), którego działalność była ściśle związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa górniczego. W latach 60 XX wieku znajdowała się tutaj najbardziej znana restauracja w mieście, która przez długie lata służyła górnikom jako miejsce spotkań przy okazji organizowanych karczm piwnych i tzw. Combrów Babskich. Biuro Tarnobrzeskiego Oddziału SITG – najstarszego polskiego stowarzyszenia technicznego znajdowało się na pierwszym piętrze budynku. Na parterze miało swoje miejsce biuro Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Obecnie budynek w ramach likwidacji i reorganizacji przemysłu siarkowego został sprzedany nowemu nabywcy. Po górnikach, w ramach zawartej umowy kupna sprzedaży zostanie zachowana tylko nazwa „TAPIMA”. Siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona do budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w celu kultywowania tradycji górniczych oraz opieki nad zabytkami techniki górniczej związanej z przemysłem siarkowym.

Idziemy dalej ulicą 1-Maja, przechodzimy przez ulicę Waryńskiego i po 200 m dochodzimy do ulicy Moniuszki, gdzie skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż tej ulicy.


 Klub Sportowy „Siarka” Tarnobrzeg i zabudowa szeregowa przy al. Niepodległości

 Ulica Moniuszki – pierwsze bloki mieszkalne i pawilon „Kaskada”