15. Ulica Moniuszki – „Kaskada”

 Ulica Moniuszki – pierwsze bloki mieszkalne i pawilon „Kaskada”

Pod obecnymi numerami 13, 15 i 17 znajdują się trzy pierwsze bloki mieszkalne wybudowane przez Kopalnię siarki dla zatrudnionych i przyszłych pracowników zagłębia siarkowego. Budowę dwóch pierwszych rozpoczęto w maju 1955 roku a oddano do użytku w lipcu 1958 roku. Były to budynki 3 kondygnacyjne, kryte dachem dwuspadowym, ogrzewane piecami węglowymi, wyposażone w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną. Pomiędzy blokami 13 i 15 znajdował się schron przeciwatomowy z wejściami w piwnicach obu bloków. Grubość stropów tego obiektu wynosiła ok. 60 cm. Obecnie całkowicie zasypany. Blok nr 17 jako jedyny z tych trzech zachował dawny kształt bryły. Dwa pozostałe w trakcie modernizacji i rozbudowy w latach sześćdziesiątych zyskały nadbudowaną jedną kondygnację, centralne ogrzewanie i płaski dach. [fot 27]
Pawilon handlowo – gastronomiczny „Kaskada” został wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na parterze budynku miesiła się „Restauracja Kaskada”, która była cenionym lokalem gastronomicznym, pamiętającym wiele organizowanych w latach świetności „Siarkopolu” imprez z okazji Dnia Górnika dla pracowników i ich rodzin tj. Zabawy Barbórkowe i tzw. Poczęstunki Górnicze organizowane przez Dyrekcję KiZPS-u, Radę Pracowniczą i organizacje związkowe. Piętro przeznaczone było pod działalność handlową, która na przestrzeni lat dość mocno ewaluowała. Obecnie budynek nie nawiązuje do tradycji górniczych i pełni jedynie funkcję handlową.

Ulicą Moniuszki idziemy ok 250 m do ulicy Słowackiego, mijając po drodze przystanek MKS. Skręcamy w lewo w ulicę Słowackiego i po 100 m jesteśmy przy Miejskim Domu Kultury. Dochodzimy do ulicy Sokolej i przechodzimy za znakami na drugą stronę. Skręcamy w prawo i po 150 m jesteśmy przy Placu Dra Antoniego Surowieckiego, skręcamy w lewo i po 20 m jesteśmy przy tablicy skąd zaczynaliśmy nasz spacer.


 Dawny Zakładowy Dom Kultury „TAPIMA” przy ul. 1-go Maja 8