7. Zespół Szkół Górniczych

 Zespół Szkół Górniczych przy ul. Kopernika 1

Powstanie szkoły wiąże się z odkryciem siarki. W roku szkolnym 1959/1960 decyzją Ministerstwa Przemysłu Chemicznego powołano Zasadniczą Szkołę Przyzakładową zlokalizowaną w budynku przy ul. Sandomierskiej 25. Szkoła ta kształciła w dwóch zawodach: górnik odkrywkowy i ślusarz remontowy. Aby rozszerzyć zakres kształcenia zawodowego i umożliwić podniesienie kwalifikacji w 1964 roku powołano do życia Technikum Mechaniczno-Elektryczne z siedzibą w nowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1. Pierwszym Dyrektorem Technikum został inż. Kazimierz Dutkiewicz. W roku 1965 utworzono także 5-letnie Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących z klasami o takich samych specjalnościach, w tym samym roku 7 oddziałów Zasadniczej Szkoły Zasadowej. Praktyczną naukę zawodu prowadzono w warsztatach KiZPS w Machowie. 2 września 1969 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły i warsztatów przy ul. Kopernika. W roku szkolnym 1969/1970 w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej uczyło się już ponad 1200 uczniów. 21 listopada 1970 roku na bazie istniejących już szkół powołany został Zespół Szkół Górniczych im. Aleksandra Zawadzkiego. W 1971 roku do kompleksu Zespołu Szkół Górniczych dołączono 3-letnie Technikum Mechaniczno-Elektryczne na podbudowie Zasadniczej Szkole Zawodowej. Odtąd w całym zespole kształcono uczniów w trzech kierunkach: mechanicznym, elektrycznym oraz chemicznym. Był to wyraz dostosowania do potrzeb macierzystego zakładu KiZPS, który od 1978 roku objął kierownictwo i przejął finansowanie Zespołu Szkół Górniczych. Szkoła kształcąc i przygotowując kadry dla przemysłu siarkowego, często korzystała z możliwości zatrudnienia wyróżniających się pracowników kadry inżynierskiej. W styczniu 1992 roku KiZPS „Siarkopol” przekazał szkołę do prowadzenia Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu, a 1 września 1992 roku uległy zmianie: nazwa szkoły i zakres kształcenia. Do życia powołano Zespół Szkół w skład, którego weszły: technikum 5-letnie, technikum 3-letnie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i II Liceum Ogólnokształcące. Od 1998 roku nadano szkole nowego patrona. Został nim ks. Stanisław Staszic. Wśród mieszkańców i uczniów na szkołę potocznie mówi się do dnia dzisiejszego „Górnik”.

Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, które przechodzimy na wprost za znakami. Idziemy dalej lewą stroną ulicy Wyspiańskiego. Po prawej stronie ulicy widzimy początek pasażu handlowo-usługowego, dawne tzw. „Pawilony”, powstałe w latach 70-tych ubiegłego wieku. Po 200 m dochodzimy do przystanku MKS a za jego „plecami” widzimy budynek tzw. „Przewiązki”.


 Kościół pw. św. Barbary przy ul. Św. Barbary 17

 „Przewiązka” przy ul. Wyspiańskiego 12