8. „Przewiązka”

 „Przewiązka” przy ul. Wyspiańskiego 12

Budynek dawnej stołówki pracowniczej dla mieszkańców Hoteli Pracowniczych nr 14 i 15 łączący obydwa budynki, w której pracownicy KiZPS Siarkopol za wykupione tzw. „bloczki” mogli korzystać z obiadów pracowniczych. Budynek stołówki oddany został do użytku w kwietniu 1972 roku. „Przewiązka” była miejscem spotkań górników z okazji obchodów Dnia Górnika, w jej murach do początku lat 90-tych organizowane były tzw. Karczmy piwne. Na piętrze „Przewiązki” mieściły się pomieszczenia biurowe, biblioteka techniczna. Obecnie budynek zmienił swoją funkcję i nie nawiązuje do tradycji górniczych. Pełni rolę prywatnej placówki oświatowej. W byłym budynku hotelowym nr 14 mieści się Urząd Skarbowy i Oddział Urzędu Statystycznego.

Minąwszy „Przewiązkę” poruszamy się dalej wzdłuż ulicy Wyspiańskiego do Ronda Gracjana Froga. Przez rondo przechodzimy na wprost i dalej lewą stroną ulicy Wyspiańskiego. Po prawej stronie ulicy mijamy drugi segment wyżej wspomnianych „Pawilonów”, gdzie dawniej mieściła się znana restauracja „Barbara”.


 Zespół Szkół Górniczych przy ul. Kopernika 1

 „Barbara” – zabudowa handlowa przy ul. Wyspiańskiego 1