10. Zwałowisko pokopalniane

 Zwałowisko pokopalniane w Dąbrowicy i stacja radarowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Eksploatacja siarki przyczyniła się do wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów przeznaczonych na zwałowisko zewnętrze kopalni. Zwałowisko zwane „Zwałką Dąbrowicką” znajduje się na gruntach wsi Dąbrowica, Suchorzów, Siedleszczany i Skopanie, należących do gminy Baranów Sandomierski oraz na gruntach wsi Chmielów należącej do gminy Nowa Dęba. Zwałowisko osiąga wysokość 215 m n.p.m., zajmuje powierzchnię 880 ha, na której złożono ok. 188 mln m3 nadkładu. Deponowanie mas ziemnych na składowisku zewnętrznym miało miejsce w latach 1964 – 1988. Prace rekultywacyjne rozpoczęto już w 1977 roku, realizując rolno – leśny kierunek rekultywacji. W ramach tych działań na terenie zwałowiska wybudowano 24,6 km dróg oraz celowo pozostawiono lokalne obniżenia terenu wypełnione wodą opadową. W ten sposób na czaszy zwałowiska powstało 7 malowniczo położonych na różnych wysokościach jeziorek o powierzchni od 0,1 do 3,5 ha. W efekcie uzyskano 364 ha użytków leśnych oraz 496 ha użytków rolnych ze starannie uregulowanymi stosunkami wodnymi i dojazdami do każdego fragmentu zwałowiska. W 1998 roku zakończono rekultywację zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki „Machów”. Teren zwałowiska został przekazany do Państwowego Funduszu Ziemi (467 ha), a następnie częściowo sprzedany (328 ha). W ostatnich latach na zboczu „Zwałki Dąbrowickiej” postawiono wyciąg narciarski, służący do nauki jazdy na nartach i wyznaczono sieć ścieżek Nordic Walking.

Obecnie na pokopalnianej zwałce w Dąbrowicy, powstaje obiekt radiolokacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W trakcie budowy jest infrastruktura techniczna i betonowa wieża o wysokości 35 metrów wraz z kopułą, na szczycie której zostanie zamontowana obrotowa antena radaru oraz antena radioliniowa.

Po ok. 11 km od początku „trasy zielonej” osiągnęliśmy jej ostatni punkt. Stąd droga powrotna do centrum miasta w odwrotnej kolejności.


 Wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu trasy taśmociągów z linia kolejową