9. Wiadukt kolejowy

 Wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu trasy taśmociągów z linia kolejową

Wiadukt powstał w związku z transportem mas nadkładu na zwałowisko zewnętrzne. Z uwagi na lokalizację dwóch ciągów transportowych przenośników taśmowych typu B-1800 oraz konieczność zapewnienia swobodnego przejazdu sprzętem mechanicznym i kołowym ma konstrukcję żelbetowo-betonową, na podporach prefabrykowanych i słupach żelbetowych (11 szt. x 2), o rozpiętości 2 x 8,0 + 12,0 m, razem 28,0 m.

Po jego przejściu osiągamy 8,6 km trasy i granicę administracyjną miasta. Tu znakowanie ścieżki się kończy. Dalej droga gruntowa dochodzi do drogi krajowej nr 9. W pasie drogowym po lewej stronie w miejscu dawnych przepustów po taśmociągach znajduje się tunel, który powstał w trakcie remontu drogi, jako bezkolizyjne przejście dla zwierząt. Z drugiej strony drogi krajowej nr 9 za wyjściem z tunelu, prowadzi droga gruntowa w prawo, która po ok. 100 m skręca ostro w prawo do skrzyżowania z kolejną drogą gruntową tzw. stokówką”. Tu odbijamy mocno w lewo i dalej idąc łukiem do góry dochodzimy do skrzyżowania dróg gruntowych na czaszy zwałki. Kolejny skręt ostro w lewo i mijając ambonę myśliwską idziemy drogą gruntową kierując się na widoczną wieżę stacji radarowej. Po ok. 300 m skręcamy pod kątem prostym w lewo i dochodzimy pod bramę Ośrodka Radiolokacyjnego MSSR Dąbrowica.


 Trasa taśmociągów do zwałowiska zewnętrznego w Dąbrowicy

 Zwałowisko pokopalniane w Dąbrowicy i stacja radarowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej