8. Trasa taśmociągów

 Trasa taśmociągów do zwałowiska zewnętrznego

Jest to teren, przez który wiodła trasa dwóch taśmociągów transportujących zdejmowany w wyrobisku „Machów” nadkład do zlokalizowanego ok. 2,5 km dalej zwałowiska zewnętrznego tzw. „Zwałki Dąbrowickiej”. Proces technologiczny transportu nadkładu przedstawiał się następująco: roboty odkrywkowe w takcie procesu urabiania rudy siarkowej prowadzone były przy pomocy maszyn ziemnych. Do zdejmowania nadkładu i transportu urobku na zwałowisko zewnętrzne wykorzystywane były dwa ciągi technologiczne usuwania nadkładu tzw. ciąg „B” i „C”, każdy wyposażony w koparkę wieloczerpakową kołowo – frezową typu SRs-2400 – ciąg taśmociągów B-1800 wyposażonych w stacje napędowe stałe i przejezdne – zwałowarkę typu A2RsB-8800.110 z podawarką. Dodatkowo do czyszczenia rudy siarkowej z tzw. twardego nadrudzia zastosowane były trzy koparki typu SRs 470, a do wyrównania poziomu na przedpolu wyrobiska sprowadzona z Piaseczna koparka K- 800. Przenośniki taśmowe współpracujące z koparkami służące do transportu nadkładu posiadły szerokość taśmy 1800 mm, a prędkość przesuwu taśmy dochodziła do 5,7 m/s. Na przenośnikach taśmowych zainstalowane były taśmy gumowe 6-cioprzekładkowe, z przekładkami stylonowymi lub linkami stalowymi średnicy 6mm. Na trasie wykonano dwa tunele: pierwszy pod ulicą Zakładową, drugi pod drogą krajową nr 9 (przebudowany w trakcie remontu drogi jako bezkolizyjne przejście dla zwierząt).

Ścieżka prowadzi po drodze technologicznej biegnącej równolegle do trasy zdemontowanych taśmociągów w kierunku „Zwałki Dąbrowickiej” z charakterystyczną białą kopułą stacji radarowej. Po ok. 600 m dochodzimy do wiaduktu kolejowego po którym biegła trasa taśmociągów nad linią kolejową.


 Pomnik ofiar wypadków przy pracy

 Wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu trasy taśmociągów z linia kolejową