7. Pomnik ofiar wypadków przy pracy

 Pomnik ofiar wypadków przy pracy

Pomnik „Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym” powstał z inicjatywy związkowców z siarkopolowej „Solidarności”. Projektantem pomnika był Jerzy Krzysztoń, a konsultantem ks. Adam Kamiński. Jego odsłonięcie nastąpiło 25 kwietnia 2004 roku. Do czasu odsłonięcia pomnika, w tarnobrzeskim zagłębiu siarkowym wydarzyło się 57 śmiertelnych wypadków przy pracy i ponad 3 tysiące wypadków z uszczerbkiem na zdrowiu.

Minąwszy pomnik, idziemy dalej chodnikiem wzdłuż „Pentagonu”. Z prawej strony widzimy rozległy parking (dalsza część dawnego dworca zakładowego), parterowy budynek (dawny bar i sklep spożywczy) i budynek dawnej dyspozytorni i poczekalni PKS oraz siedziby Oddziału Zakładowego PTTK, przebudowany na restaurację „Anser” oferującą również pokoje noclegowe. Z lewej strony ul. Chemiczna prowadzi do Zakładów Chemicznych „Siarkopol” sp. z o.o. Za skrzyżowaniem znajdują się siedziby: Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN oraz „Anser-Tarnobrzeg” sp. z o.o. – Zakłady chemiczne, ulokowanie w przebudowanych budynkach po byłym Zakładzie Transportu Samochodowego. Dalej trasa prowadzi prosto chodnikiem, mijając z prawej strony ul. Górniczą i stację paliw. Ulicą Górniczą można dojść skrótem do kapliczki św. Barbary i nad Jezioro Tarnobrzeskie omijając odcinek zabudowy przemysłowej. Kontynuujemy marsz ul. Zakładową schodząc lekko w dół, mijamy odchodzącą w lewo ul. Strefową i budynki dawnej Przychodni Zakładowej (obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Machów”), kanał zrzutowy ścieków przemysłowych i przystanek MKS. Dochodzimy do przepustów po taśmociągach transportujących nadkład z kopalni na zwałowisko zewnętrzne. Jest to 8 km trasy. Tu skręcamy ostro w lewo i drogą z płyt betonowych poruszmy się na południe w kierunku drogi krajowej nr 9.


 Zabudowa przemysłowa i budynek Dyrekcji dawnego Kombinatu

 Trasa taśmociągów do zwałowiska zewnętrznego w Dąbrowicy