6. Zabudowa przemysłowa

 Zabudowa przemysłowa i budynek Dyrekcji dawnego Kombinatu przy ul. Zakładowej 50

Zabudowa Kombinatu to zespół obiektów przemysłowych tworzących ciągi technologiczne poszczególnych produktów. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajdują się budynki po Stacji Ratownictwa Górniczego i Zakładowej Straży Pożarnej, Zakładzie Produkcji Siarki tzw. „Przeróbce”, Zakładzie Produkcji Kwasu Siarkowego, Zakładzie Produkcji Kriolitu. W oddali widać budynki Zakładu Mechanicznego i Zakładu Produkcji Nawozów, które w zmienionej formie organizacyjnej nadal prowadzą działalność, nieco bliżej zrujnowane obiekty Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol”. Rozległy, 3-kondygnacyjny budynek przy ul Zakładowej 50 to biurowiec dawnej dyrekcji Kombinatu tzw. „Pentagon”, oddany do użytku w sierpniu 1966 roku. Obecnie siedziba Zarządu Grupy Kapitałowej „Siarkopol” i Zakładów Chemicznych „Siarkopol” sp. z o.o.

Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Mechaniczną i ul. Zakładową. Skręcamy w prawo. Na wprost widzimy bramę wjazdową i zabudowania nowego zakładu Schollglas Polska. Pusta przestrzeń po prawej stronie to część terenu byłego „dworca zakładowego”. Tu autobusy Zakładu Transportu Samochodowego i Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) dowoziły i stąd odwoziły pracowników przedsiębiorstwa. Przy ulicy znajduje się przystanek MKS. Mijając po lewej stronie budynek dawnej Dyrekcji „Siarkopolu” poruszamy się ul. Zakładową i skręcamy w lewo. Po ok. 100 m dochodzimy przed biurowiec do pomnika „Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym”.


 Kapliczka Św. Barbary przy ul. Górniczej

 Pomnik ofiar wypadków przy pracy