5. Kapliczka Św. Barbary

 Kapliczka Św. Barbary przy ul. Górniczej

Na terenach należących do Kopalni Siarki „Machów”, przy ul. Górniczej, górnicy ustawili własną figurę, przed którą pali się wieczna lampka. Została ona poświęcona 4 grudnia 1981 roku. Kapliczka została ufundowana ze składek związkowców „Solidarności” działających przy kopalni. Figurę wykonano na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia. Jej transport oraz budowa kapliczki odbywały się w tajemnicy przed władzą komunistyczną. W okresie stanu wojennego górnicy składali kwiaty i znicze, wyrażając w ten sposób dążenie do wolności. W 2016 roku odrestaurowano kapliczkę staraniem górników pracujących w Kopalni Siarki „Machów”.

Z tyłu kapliczki znajdują się zabudowania nowego zakładu Schollglas Polska, który należy do wiodących na rynku europejskim przedsiębiorstw w branży handlu i obróbki szkła. Wracamy z powrotem w dół do skrzyżowania. Skręcamy w prawo, skąd drogą opaskową dochodzimy do rozwidlenia dróg (6,3 km trasy). W lewo droga asfaltowa prowadzi w kierunku wsi Chmielów. Odbicie w prawo drogą z płyt betonowych prowadzi nas ok. 100 m do skrzyżowania z ul. Chmielowską. Z prawej strony mijamy drogę technologiczną o nietypowej konstrukcji. W betonowym podłożu „zatopiono” ułożone w „jodełkę” szyny kolejowe dla wzmocnienia trwałości drogi. Traktem tym poruszały się sprzęt gąsienicowy pracujący w kopalni (tędy też, można dojść do biegnącej równolegle „siarkowej” ścieżki). Na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy zielone ogrodzenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” z bramą nr 7 i przechodzimy przez skrzyżowanie z opisaną wcześniej drogą technologiczną. Idąc prosto ul. Siarkopolową, widzimy po prawej budynki nieczynnych: Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego i Zakładowej Straży Pożarnej z charakterystyczną wieżą do ćwiczeń. Po lewej stronie pozostałości po budynku administracyjnym Zakładu Przeróbki Rudy Siarkowej tzw. „Przeróbce”, a za nim mury hal produkcyjnych zakładu oraz tereny przemysłowe Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i obiekty Zakładów Chemicznych „Siarkopol”.


 Dawna Dyrekcja Kopalni Siarki „Machów” przy ul. Górniczej 11

 Zabudowa przemysłowa i budynek Dyrekcji dawnego Kombinatu