4. Dyrekcja Kopalni Siarki „Machów”

Dawna Dyrekcja Kopalni Siarki „Machów” przy ul. Górniczej 11

Początki Dyrekcji Kopalni Siarki „Machów” mają ścisły związek z powołanym do życia z dniem 17 marca 1964 roku przedsiębiorstwem pn. „Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki im. Marcelego Nowotki w Machowie k/Tarnobrzega – Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego Kopalni Machów w budowie”, tzw. SOWI. W Dyrekcji Kopalni Siarki „Machów” przy ulicy Górniczej 11 od samego powstania mieściło się centrum zarządzania ruchem całej kopalni. W pięciokondygnacyjnej wieży obok budynku administracyjnego, znajdowała się dyspozytornia z tablicą świetlną informującą o ruchu całej kopalni – wszystkich czynnych przenośników, koparek i zwałowarek. Na dachu dyspozytorni znajdował się taras widokowy z panoramą na całą kopalnię „Machów”. W obrębie dyrekcji kopalni, w latach świetności zakładu znajdowała się stołówka, ambulatorium i łaźnia dozoru. Obecnie budynek wykorzystywany przez likwidatora Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji jako budynek administracyjny.

Mijamy zabudowania Dyrekcji i dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Górniczą. Tu skręcamy ok. 100 m w prawo by dojść do górniczej kapliczki św. Barbary.


 Kanał wlotowy wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Plażowej

 Kapliczka Św. Barbary przy ul. Górniczej